HOME

HOME
HOME

Популарни постови

среда, 14. мај 2014.

Turistička Destinacija Istra-Pula - Prvi maj u Puli


Osnovne inforacije potrebne svima koji planiraju da posete Istru kolima:

Troškovi plina i putarina Beograd-Istra
Plin 100€ (oba smera + obilazak Istre i Trsta)
Putraina ukupno70€

oba smera.

Putarina :
Beograd-Batrovci 350din
Batrovci-Zagreb 1873din
Zagreb-Reka 1050din
Ipsilon-Pula 675din

Putno osiguranje Wiener Stadtische 5 dana Hrvatska
575DIN

Obvezno poneti na  
    putovanje  u inostranstvo:
1.Pasoš
2.Osiguranje
3.Novac
4.Punjače za telefon, GPS,laptop , tablet, fotoaparat...
5.Mapa  zemlje u koju idete ili regiona.

6.Lekovi za prvu pomoć


Turističke znamenitosti atrakcije Pule
Pula  Znamenitosti
1.Amfiteatar
2.Katedrala
3.Agustov hram
4.Gradska palača
5.Kapela sv.Marije Formoze
6.Slavoluk Sergijevaca
7.Herkulova vrata
8.Dvojna vrata
9.Povjesni i pomorski muzej Istre
10.Arheološki muzej Istre
11.Mornaričko groblje
12.Malo rimsko kazalište
13.Rimski mozaik
14.Crkva sv. Nikole
15.Franjevački samostan
16.Muzej galerija sveta srca
17.MSUI-Muzej savremene umetnost Istre
18.Podzemni hodnici Zerostrasse1.Amfiteatar
Amfiteatar u Puli ili Arena je antički rimski amfiteatar. Sagrađen je između 100. i 200. godine nove ere. Dao ga je sagraditi rimski car Vespazijan u vreme dok je Pula bila regionalni centar rimske vlasti, tada zvana Pijetas Julija.
U njemu su se održavale gladijatorske i viteške borbe, borbe s divljim zverima i druge predstave, što su bila najvažnija društvena zbivanja u antičkome svetu. Izgrađen je izvan gradskih zidina nadomak grada, uz glavnu cestu Via Flavija, koja je iz Pule vodila u Akvileju i Rim, a mogao je primiti do 25.000 gledalaca.
Upoređujući ga s više od 200 rimskih amfiteatara, plašt pulskog Amfiteatra s četiri stubišna tornja je najsačuvaniji i redak primer jedinstvenih tehničkih i tehnoloških rešenja.
2.Katedrala
Pulska katedrala ili Katedrala Uznesenja Marijina u Puli je jedna od dve crkvu kojoj se nalazi sedište (lat. cathedraporečko-pulskog biskupa. Nalazi se uz južnu stranu pulskog zaliva u podnožju brežuljka na kojem se nalazi Kaštel iz 17. veka. Mesto današnje crkve koristilo se za religijsko štovanje još od antičkih rimskih vremena, a prve hršćanske crkve na ovome mestu izgrađene su u kasnom 4. i ranom 5. veku. One su prošle kroz seriju proširivanja i rekonstrukcija u narednim vremenima.
3.Agustov hram
Avgustov hram u Puli je dobro očuvani rimski hram u centru Pule na sredšnjem gradskom trgu Forum. Sagrađen je u 1. veku nove ere u za vreme vladavine caraVespazijana. Posvećen je beatifikovanom caru Avgustu.

4.Gradska palača
U vreme kad je Pula bila slobodna gradska opština, nastala je na Forumu ova zgrada - sjedište gradske samouprave. Za Mletačke uprave bila je sedište kneza i providura, kasnije i do danas sedište gradonačelnika.


5.Kapela sv.Marije Formoze
Južna kapela je jedini sačuvani deo trobrodne bazilike Sv. Marije Formoze koju je ravenski biskup Maksimilijan sagradio u drugoj polovini VI veka. Građena je od kamena, za razliku od ostalih crkava građenih ravenskim stilom od opeke.

6.Slavoluk Sergijevaca
Slavoluk Sergijevaca (često nazivan i Zlatna vrata) je antički Rimski slavoluk uPuli u Hrvatskoj. Postavljen je u spomen na tri brata porodice Sergijavaca, posebno na Lusija Serija Lepida, tribuna koji je služio u Rimskoj legiji, koja je učestvovala u bici kod Akcijuma, pa se pretpostavlja da je slavoluk izgrađen između 29 i 27 godine p. n. e. Sergijevci su bili moćna porodica u koloniji, te su zadržali svoju moć vekovima.
U spomenik su uklesana imena Lucija Sergija, Gaja Sergija i njihove sestre Salvije Postume Sergije, koja je platila izgradnju. Uređen je u kasnom helenističkom stilu, sa orijentalnim uticajima. Reljef na slavoluku prikazuje ratnu kočiju koju vuku konji.
Slavoluk je privukao pažnju mnogih umetnika, među ostalim i Mikelamđela.
7.Herkulova vrata
Herkulova vrata su najstarija sačuvana gradska vrata u Hrvatskoj. Otvor je širok 3,60 metara, a visina prelazi 4 metra. Desno od zaglavnog kamena luka isklesana je u visokom reljefu bradata glava kovrčave kose, a s leve strane toljaga – atribut mitskog heroja Herkula. Herkul je u rimsko vrijeme bio zaštitnik Pule, pa se na jednom natpisu Pula spominje kao Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea.Vrata su izgrađena sredinom 1. st. pr. Kr. kada je Rim poslao svoje činovnike Lucija Kalpurnija Pisona Cezonija i Lucija Kasija Longina je rimski Senat poslao u pulski zaliv, ne bi li na ovom području, zapovedajući skupinom kolonista, ustrojili i sagradili koloniju. Lucije Kasije Longin bio je brat Gaja Kasija Longina, jednog od ubica Cezara.Danas su Herkulova vrata ulaz u sedište Zajednice Ialijana u Puli, popularni Circolo.

8.Dvojna vrata
                             Dvojna vrata nalaze se u centru Pule.
                                   Stilski datiraju s kraja 1. i početka 2. veka a kroz njih je                              prolazila cesta prema Amfiteatru i dalje preko Nezakcija                             do Rijeke.


9.Povjesni i pomorski muzej Istre
Muzej teži jačanju svesti javnosti o bogatstvu, raznolikosti i iznimnoj vrijednosti kulturne baštine Istre putem svojih zbirki i javnih programa, što provodi muzejskom delatnošću: prikupljanjem, zaštitom, pohranom, obradom i prezentacijom muzejskih artefakata.

10.Arheološki muzej Istre
Prikupljanjem kamenih spomenika u Augustovu hramu tijekom prve polovine 19. stoljeća počinje stvaranje muzejske zbirke u Puli. Otkriće kamenih, keramičkih i metalnih predmeta u Nezakciju bilo je osnova za utemeljenje Muzeja starina (Museo d'antichità), odnosno Gradskog muzeja (Museo civico della città di Pola) 1902. godine. Njegovo je sjedište bilo u zgradi koje danas nema, na Usponu sv. Stjepana, nedaleko od slavoluka Sergijevaca.

11.Mornaričko groblje
Mornaričko groblje u Puli (njemK.u.k Marinefriedhof) je spomen grobljekoje se nalazi na Stoji, smešteno nadomak predivne uvale Valkane, omiljenim šetalištem Puljana. Jedno je od najvećih vojnih groblja u Europi.

12.Malo rimsko kazalište
Malo rimsko kazalište u Puli izgrađeno je verovatno u 1. veku na istočnoj padini pulskog brežuljka podno starog Castruma. Zauzimalo je znatno veći prostor od onog danas vidljivog, jer nisu do kraja završena arheološkaistraživanja.
Logično je smešten na istoku padine koja ima dobre uvjete za održavanje predstava. Korištenje padine brežuljka za gledalište nije bila karakteristika rimskih već grčkih teatara. Prostor teatra djelio se na arhitektonsku scenu i proscenij na kojem su igrali glumciorkestru i gledalište koje je moglo primiti do 5000 gledatelja.13.Rimski mozaik
Kažnjavanje Dirke je antički podni mozaik koji potiče iz vremena između 2. i 3. veka. Otkriven je u Puli nakon Drugog svjetskog rata tokom kojeg je grad u nekoliko navrata bio žestoko bombardiran. Najviše je stradao deo stare jezgre između Foruma i Svete Marije Formose. Nakon rata bilo je nužno obnoviti ovaj deo grada. Tokom rasčiščavanja ruševina, na dubini od 2 metra, nađeni su ostaci temeljnih zidova mnogih rimskih vila kao i ostaci mozaika. Jedan od nađenih mozaika bio je i "Kažnjavanje Dirke". Za razliku od ostalih, ovaj je mozaik bio u vrlo dobrom stanju te je zato konzerviranrestauriran i ostavljen na istom mjestu gdje se može vidjeti i danas. Zbog obnove kuća drugi su ostaci rimskih vila fotografisani, zaštićeni te ponovno zatrpani kao što je to nedavno učinjeno s arheološkim nalazima na središnjem gradskom trgu Forumu.

14.Crkva sv. Nikole
Pravoslavna crkva sv. Nikole, smještena na sjevernim padinama Kaštela, još je jedan spomenik bizantske arhitekture u Puli. Sagrađena je u drugoj polovici VI. st., a sa svojom je poligonalnom apsidom također primjer tipične ravenske arhitekture. U crkvi je ikonostas iz XVIII. st., djelo grčkog majstora Tomiosa Batosa. Franjevačka crkva sv. Franje Asiskog i samostan uz nju nalaze se na jugozapadnoj padini Kaštela, a sagrađeni su u XIV. st. Crkva je nastala 1314. god. i ima značajke prijelaznoga romaničko-gotičkog stila. 
15.Franjevački samostan
Franjevački samostan i crkva sv. Franje, u Puli, samostanski sklop s crkvom na zap. padini pulskoga brežuljka između Foruma i Kaštela, na mjestu nekoć ant. građevine i potom ranokršć. kompleksa sv. Ivana Krstitelja. Verovatno dovršen na kraju 1270-ih, a gradnja se pripisuje majstoru fra Jakovu Puljaninu. Zametak je pulskoga franjevačkoga propovjedničkoga žarišta u razdoblju kad se Pula razvija kao samostalna srednjovj. komuna. Izvorni mu je gotički sklop, na zasadama sredozemne romaničke predaje i ant. graditeljstva, u svemu građen po pravilima donesenim na franjevačkom generalnom kapitulu u Narboni 1260.

16.Muzej galerija sveta srca
Muzejsko-galerijski prostor Sveta srca
Na Kaštelu, brežuljku ponad grada, nalazi se monumentalan novouređeni muzejsko-galerijski prostor Sveta srca. U prostoru koji se rasprostire na 480 četvornih metara, osim izložbi održava će se predavanja i koncerti.
17.MSUI-Muzej savremene umetnost Istre
Muzej savremene umetnosti Istre (MSUI) osnovan je 2008. godine Odlukom Županijskog poglavarstva Istarske županije iz 2007. MSUI treba postati mesto susreta multikulturalnosti  prije svega krovna kulturna i umjetnička institucija istarskih umjetnika.

18.Podzemni hodnici Zerostrasse

Pula ima novu turističku atrakciju! Nedaleko Dvojnih vrata za posetioce je otvoren jedan od brojnih podzemnih hodnika građenih u doba Austro-Ugarske.

Podzemni hodnik broj 12, dug je oko 400 metara, ima i središnju dvoranu, a njegovi su hodnici široki od tri do šest, a visoki oko 2,5 metra a temperatura u hodnicima ne prelazi 20 stepeni.Mapa Pule sa znamenitostima i atrakcijam


Izlet u Trst
Pula –Trst oko 123km
Potrebno vreme oko 2h
Putarine Hrvatska oba smera oko 1500din
Da bi izbegli kupovinu vinjete  u Sloveniji  morate pratiti put ka sledećim mestima  umesto putokaza za Trst
ANTON
BERTOKI
SKOFIJA

Izlet do Rovinja je obavezan:
Iz Pule do Rovinja je potrbno oko 45min vožnje
Udaljenost 30kmMoja foto tura Istrom
Saveti:
Obavezno svratiti do Opatije i Rjeke u dolasku ili odlasku ili čak napraviti izlet!

U ISTRI SU JAKO JEFTINE ŠPARUGE
KOJE SU ZDRAVE TAKO DA AKO STE U PRILICI DA SPREMATE HRANU OBAVEZNO IH NABAVITE 
Kod nas se u marketima mogu naći za 800din kod njih za 300din
Нема коментара :

Постави коментар